Electronics & Telecommunication

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR I MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR II MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR III MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR IV MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR V MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR VI MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE EXTC SEM VI GR VII MAY 2020 Gazette

 

Electronics

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR I MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR II MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR III MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR IV MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR V MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR VI MAY 2020 Gazette

Final Gazette – TE SEM VI ETRX GR VII MAY 2020 Gazette

 

Computer

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR I May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR II May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR III May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR IV May 2020 Gazette**

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR V May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR VI May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR VII May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR VIII May 2020 Gazette

Final Gazette – TE COMP SEM VI GR IX May 2020 Gazette

 

Information Technology

Final Gazette – TE IT SEM VI GR I May 2020 Gazette

Final Gazette – TE IT SEM VI GR II May 2020 Gazette*

Final Gazette – TE IT SEM VI GR III May 2020 Gazette

Final Gazette – TE IT SEM VI GR IV May 2020 Gazette

Final Gazette – TE IT SEM VI GR V May 2020 Gazette

Final Gazette – TE IT SEM VI GR VI May 2020 Gazette

Final Gazette – TE IT SEM VI GR VII May 2020 Gazette